Křesťan a svět: Na volné noze pro Pána

Křesťan a svět: Na volné noze pro Pána

Pořad v souvislostech


Na volné noze pro Pána
Budeme vysílat

Hledání všechny smutky zahání
Hledání všechny smutky zahání
Doma v Severním Irsku
Vysílali jsme


Hledání všechny smutky zahání

Dobrovolnické centrum ADRA

Dobrovolnické centrum ADRA
Audioarchiv

V rámci pořadu Křesťan a svět zachytíte v neděli 9. 2. 2020 rozhovor s Hanou Kalnou z Českých Budějovic. 

Učitelka angličtiny na Biskupském gymnáziu Jana Nepomuka Neumanna ovšem nebude vyprávět o své profesi, která ji bezesporu velmi těší, ale o službách v církvi. Osobní svědectví, jak být na volné noze a přitom hluboce zakotvená, vysíláme od 20.15.      

kalnaOtevřenost a nasazení Hanu Kalnou rozhodně charakterizují. Sama o sobě říká, že jí „hoří srdce pro život v tomto světě“ a že je „terénní pracovnicí pro Pána“. Pozorně se proto rozhlíží, jak předávat dál dary a charismata, které jí byly svěřeny. V rámci katolické charismatické obnovy proto slouží, kde je potřeba: se svým společenstvím pomáhá během duchovních obnov nebo evangelizačních akcí. Aktivně se zapojuje do přímluvných modliteb, modliteb za město či večerů chval. Často spontánně duchovně doprovází v určité životní fázi ty, kteří procházejí těžkým životním obdobím nebo stojí před závažným rozhodnutím.

Protože je velmi kreativní a současně má za sebou i studium arteterapie a bibliodramatu,kalna_britanie využívá svůj potenciál právě při různých workshopech, duchovních víkendech nebo obnovách ve farnostech. Z angličtiny překládá příležitostně (knihy Malá cesta uzdravení, Pozvání k přímluvné modlitbě, Křížová cesta s Marií, Modlitba pro začátečníky), tlumočí rozhodně častěji, protože tehdy je v živém kontaktu s lidmi. V současné době angličtinu aktivně využívá během svých teologických studií na dominikánské univerzitě, která funguje on-line.

Kde ale sama načerpává? Jak vypadá její denní modlitba a jak se učí rozpoznávat Boží hlas? Duchovní doprovázení našla v komunitě Chemin Neuf v Tuchoměřicích. Plody ignaciánské spirituality a charismatické obnovy, pro zmíněnou komunitu tak typické, jsou tedy osou jejího běžného dne…

Hana Kalná na Proglasu už podruhé (první rozhovor najdete zde), ale tentokrát mnohem víc do hloubky. Hudební linku rozhovoru tvoří zhudebněné básně anglického jezuity Gerarda Manleyho Hopkinse v podání Marie Hoffman (zpěv, klavír) a Jana Hrubého (housle), konkrétně Glory a Hurrahing in Harvest

Pořad v českobudějovickém studiu natáčela a pro vysílání upravila Jitka Skřičková, technicky spolupracoval Jaroslav Topinka.