Křesťan a svět: Nemám, Hospodine, domýšlivé srdce

Křesťan a svět: Nemám Hospodine

Pořad v souvislostech


Nemám, Hospodine, domýšlivé srdce
Budeme vysílat

Vzpomínky otce Miloslava Fialy OPraem
Křesťan a svět
Křesťan a svět
Vysílali jsme


Vzpomínky otce Miloslava Fialy OPraem

Vzpomínky otce Miloslava Fialy OPraem

Vzpomínky otce Miloslava Fialy OPraem
Audioarchiv
24. prosince 2019 Křesťan a svět Autor: Marek Chvátal

Miroslav Esterka pracuje jako obchodní manažer v jedné zavedené zahraniční společnosti. Od začátku si byl vědom, že dokáže mnoho. Ale dlouho si neuvědomoval, kolik ho to může také stát.

Miroslav řídí malý kolektiv spolupracovníků. Talent pro byznys u sebe rozpoznal už v mládí. Šel tedy cílevědomě za kariérou. Věnoval jí veškerý čas i energii. Jeho nasazení se líbilo šéfům a tak ho povzbuzovali. Miroslava těšilo, že jde stále kupředu. Později se ale začaly dít věci, o které už tak nestál.

Miroslavovo nasazení neustálo jeho manželství. S určitým zpožděním si uvědomil, že taktika nátlaku na podřízené není tak efektivní a on sám by se měl začít měnit. Přístup k osobní proměně našel Miroslav ve slovech Žalmu 131, který mu kdysi uložil zpovědník za pokání.

Poutní píseň, Davidova. Nemám, Hospodine, domýšlivé srdce ani povýšený pohled. Neženu se za velkými věcmi, za divy, jež nevystihnu, nýbrž chovám se klidně a tiše. Jako odstavené dítě u své matky, jako odstavené dítě je ve mně má duše. Čekej, Izraeli, na Hospodina nyní i navěky.

NyníKomorní hudba
Skladba: Trio pro dvoje housle a violu opus 35 "Londýn" - Allegro con brio; Autor: Ysaye Eugéne; Sóla: Szederkenyi Nandor, Riehle Marianne - housle,  Radič Milan - viola
02:00Z archivu slovesných...
02:25Písně
03:00Z archivu hudebních...
03:45Písničky před svítáním
04:45Jitro s dechovkou
05:00Písně

Blahopřání

Pošlete svým blízkým k narozeninám či svátku písničku s přáním.

Regiony

Regiony