Křesťan a svět: Paměť Heleny Faberové

Křesťan a svět: Paměť Heleny Faberové 1.

Pořad v souvislostech


Paměť Heleny Faberové 1.
Budeme vysílat

Rozvod... a co dál?
Rozvod... a co dál?
Rozvod... a co dál?
Vysílali jsme


Moje skautské století

Moje skautské století

Moje skautské století
Audioarchiv

Helena Faberová (narozena 1935 v Praze, od roku 1970 žije trvale v Českých Budějovicích) se na vlnách Radia Proglasu v pořadu Křesťan a svět ohlíží za milníky svého života i života církve. 

Vzpomínky Heleny Faberová sahají do 40. let, kdy jako dítě žila s rodiči za okupace v Praze. Mnohé odvál čas, ale pár vzpomínek se dívence do paměti zarylo. Až v dospělosti si třeba uvědomila hrdinství své matky, která se veřejně přátelila s „lidmi žluté hvězdy“. Život šel dál a mladá Helena se seznámila s Karlem Faberem. Svatbu slavili v roce 1961 a při obřadu jim svědčil „jakýsi“ Miloslav Vlk. Pozdější kardinál manželský pár v dalších letech duchovně doprovázel a tolik potřebnou jistotu a odvahu ve víře během 60. až 80. let dodávali také P. Jiří Reinsberg, P. Josef Petr Ondok či kněží i laici tzv. „létající univerzity“. Její členové se scházeli v různých domácnostech a potajmu studovali teologii například za podpory P. Josefa Zvěřiny, P. Oty Mádra a dalších.  
Roku 1970 Helena Faberová začala pracovat na konzistoři Českobudějovického biskupství, kde zůstala až do revoluce. Po roce 1990 zakládala českobudějovickou Diecézní charitu a stála také roku 1997 u zrodu české společnosti Ackermann Gemeinde (s německou institucí, založenou roku 1946, spolupracovala ilegálně už za totality). Jako členka Unie katolických žen založila projekt Magdala na pomoc obětem obchodu se ženami, iniciovala a deset let v Českém rozhlase České Budějovice vedla Jihočeský rozhlasový půst (obdoba dobročinných Adventních koncertů), kde představovala neziskové organizace a získávala pro ně finanční prostředky. 

faberova_helena_vznik_charityZa své všestranné nasazení byla roku 2017 oceněna zlatou medailí sv. Auraciána za zásluhy při šíření křesťanských hodnot a mimořádné přispění k rozvoji života diecéze.

I v seniorském věku tedy zůstala velmi aktivní, přestože už po roce 1993 mohla zaslouženě odpočívat v teple domova. Co ji žene kupředu a dává smysl do života? Odkud čerpá a kam směřuje? Rozhovor s pamětnicí jsme rozdělili do dvou dílů, z nichž první naladíte v neděli 9. prosince 2018 od 20.15, druhý pak o týden později 16.12.2018 ve stejném čase.


S Helenou Faberovou hovořila a pro relaci Křesťan a svět připravila Jitka Skřičková. Hudební stránku pořadu tvoří dobová muzika spolu se skupinou Spirituál Kvintet.