Křesťan a svět: Přes symboly k Dobru, Kráse a Smyslu

Křesťan a svět:

Pořad v souvislostech


Rozhovor s Ludmilou Muchovou
Budeme vysílat

Rozvod... a co dál?
Rozvod... a co dál?
Rozvod... a co dál?
Vysílali jsme


Moje skautské století

Moje skautské století

Moje skautské století
Audioarchiv

Doc. PhDr. Ludmila Muchová, PhD. letos uzavírá svoji univerzitní dráhu, do nového akademického roku 2019/2020 už aktivně nenastoupí, protože odchází do penze. V rámci pořadu Křesťan a svět v neděli 7. dubna 2019 od 20.15 zavzpomíná na působení na českobudějovické Teologické fakultě, přiblíží svůj obor - náboženskou pedagogiku a rovněž se zamyslí nad rolí vzdělání jako takového.  

Původním zaměřením psycholožka se vrátí do doby před 29 lety, kdy pomáhala zakládat Teologickou fakultu a dávala obsah předmětu náboženská pedagogika. „Každý člověk je náboženský“, a proto máme, jak tvrdí, povinnost zprostředkovat nějakou formu náboženské výchovy každému. Náboženská výchova obohacená o poznatky vývojové a pedagogické psychologie musí směřovat do nitra dítěte i dospělého člověka. Celoživotním úkolem je niterný prostor otevírat, což ale vyžaduje mravenčí práci, protože srdce je často zanesené. Práce pedagoga tedy cílí dovnitř, do nitra člověka, a vzápětí i ven, aby se rozvíjela citlivost vůči hodnotám Krásy, Dobra a Smyslu. Je třeba odhalovat krásu světa, který nás obklopuje, naladit se na hledání dobra a jít naproti potřebě, abychom život naplnili smyslem, souzní Ludmila Muchová s Viktorem Franklem.  

Prostředkem, který pomůže nitro otevírat, je vyjadřovat se prostřednictvím symbolů a příběhů. Ludmila Muchová vyslovuje názor, že biblickou zvěst ostatně ani není možné pochopit jinak, protože řeč vědy nezasáhne hloubku srdce. Nereflektuje ovšem jen náboženskou pedagogiku, ale i svůj profesní a osobní život. Od exkluzivistického postoje věřícího člověka za komunistické totality ve smyslu „my jsme ti lepší, věřící, kteří si nezadáváme s režimem, my víme, kde je pravda“ po revoluci postupně proměňovala svůj přístup k lidem i Bohu. Říká, že se učí pokorně objevovat a prohlubovat rozměr srdce a doprovázet věřící i nevěřící na cestě hledání Dobra, Krásy a Smyslu. Přiznává, že má v současné době i větší naději na „Boží způsob“, jak může být člověk spasen. Protože 7. duben je i Dnem vzdělanosti, promýšlí úlohu vzdělání v dnešní společnosti. Zdůrazňuje, že vzdělání by mělo prohlubovat lidský pohled na svět, učit diskuzi a dialogu a u věřících pomáhat reflektovat víru.  

S doc. Ludmilou Muchovou se u mikrofonu sešla redaktorka českobudějovického studia Jan Neumann Jitka Skřičková, která půlhodinový rozhovor nazvala Přes symboly k Dobru, Kráse a Smyslu a jako hudební doprovod vybrala duchovní písně z pera Hildegardy z Bingenu.

Premiéra: v neděli 7.4.2019 od 20.15, repríza: v pátek 12.4.2019 od 16.00, po premiéře je možný poslech z audioarchivu Proglasu. Na pořadu technicky spolupracoval Jaroslav Topinka.  

NyníKomorní hudba
Skladba: Duetto číslo 2 pro housle a fagot - Largo; Autor: Paganini Nicolo; Sóla: Eret Pavel - housle, Leblois Franck - fagot
02:00Oktáva
03:00Z archivu hudebních...
03:45Písničky před svítáním
05:00Písně
05:57Myšlenka na den
06:00Písně

Regiony

Regiony

Blahopřání

Pošlete svým blízkým k narozeninám či svátku písničku s přáním.