Křesťan a svět: Spiritualita Hnutí Fokoláre

Křesťan a svět: Spiritualita Hnutí Fokoláre

Pořad v souvislostech


Spiritualita Hnutí Fokoláre
Budeme vysílat

Hledání všechny smutky zahání
Hledání všechny smutky zahání
Doma v Severním Irsku
Vysílali jsme


Hledání všechny smutky zahání

Dobrovolnické centrum ADRA

Dobrovolnické centrum ADRA
Audioarchiv

V pořadu Křesťan a svět tentokrát věnujeme pozornost Spiritualitě Hnutí Fokoláre. Hosty budou členové hnutí manželé Martina a Karel Fürstovi a kněz P. Jaroslav Karas. Poslouchejte v neděli 2.2.2020 od 20.15.

Hovořit budeme o jednotě s Kristem a současně lidmi pestrých názorů a postojů. Dílo Mariino, jak se hnutí také nazývá, je totiž zastoupené po celém světě a za necelých 80 let své existence (od roku 1943) získalo příznivce nejrůznějšího vyznání, věku i společenského postavení. V současné době se po celém světě slaví nedožité 100. výročí narození zakladatelky hnutí Chiary Lubichové, která přišla na svět 22. ledna 1920 v italském Tridentu.

Jak se fokolarínské principy jednoty a otevřenosti promítají do všedního dne členů hnutí, to karas_voziceje klíčová otázka, již v první části pořadu zodpoví katolický kněz P. Jaroslav Karas z farnosti Mladá Vožice na Táborsku. P. Karas zavzpomíná na vzácná setkání s předními osobnostmi hnutí, někdejším knězem bez státního souhlasu P. Miloslavem Vlkem nebo P. Karlem Pilíkem v 80. letech. Z doby doznívající totality vyzdvihne přirozenou formaci v Příchovicích, místě, kde po roce 1989 vzniklo centrum života mládeže litoměřické diecéze. Základ svého fokolarínství vidí v setkávání s druhými lidmi a úsilí spojovat a sjednocovat.  

furstovi_martina_karelV druhé části pořadu se na stejnou otázku, tedy uplatnění principů hnutí v běžném životě, budeme ptát Martiny a Karla Fürstových. Manželé žijící na Třeboňsku se pravidelně setkávají s dalšími členy Fokoláre, navzájem se povzbuzují na své duchovní cestě, společně připravují různé akce nebo třeba doprovázejí snoubence do manželství. Rovněž z jejich vyprávění je znát, že jim jde v první řadě o jednotu a otevřenost, že chtějí přinášet pokoj všude tam, kde jsou. V neposlední řadě se stále učí plně odevzdávat to bolestné a těžké do Božích rukou, po vzoru a zkušenosti Chiary Lubichové z válkou zkoušeného Tridentu.    

Na otázku, jaký způsob modlitby je pro ně typický, se shodují, že zásadní je rozjímat Boží Slovo. K tomu jim pomáhá Slovo života, tedy úryvek z bible, který Chiara Lubichová pravidelně každý měsíc promýšlela tak, aby se uplatnil v každodenním životě fokolarínské rodiny po celém světě. Tento princip zůstává v Hnutí Fokoláre zachovaný dodnes a skutečně je právě tou osou, která protíná každé společenské setkání i osobní rozjímání.

Pořad natočila a pro vysílání upravila Jitka Skřičková, technicky spolupracoval Jaroslav Topinka.