Křesťan a svět: Spolu s laiky v Řece života

Křesťan a svět: Spolu s laiky v Řece života

Pořad v souvislostech


Spolu s laiky v Řece života
Budeme vysílat

Když je manželství super I.
Když je manželství super I.
Když je manželství super II.
Vysílali jsme


Když je manželství super I.

Továrna na život

Továrna na život
Audioarchiv

Velmi úzká spolupráce řeholníků s laiky charakterizuje společenství Rieka života z východoslovenského Podolínce. V 2. části rozhovoru s P. Michalem Zamkovským nahlédneme nejen do fungujícího organismu rodin, jednotlivců a zasvěcených osob, ale otevřeme i další pohledy na Boží milosrdenství. Zachytíte v neděli 6.12.2020 od 20.15.

rieka_zivotaŽe laici v katolické církvi nemusí hrát druhé housle, ale skutečně a naplno nést charisma řádu ruku v ruce s redemptoristy, vyzdvihuje P. Michal Zamkovský hned v úvodu druhé a závěrečné části pořadu. Konkrétně popisuje, jak se celé rodiny i jednotlivci zapojují do lidových misií, přímluvných modliteb či modliteb za uzdravení, jimiž Rieka života slouží po celém Slovensku už skoro 30 let. Přitom si ale uvědomuje, že jejich životní styl není samozřejmostí a že právě v katolické církvi je v jistém smyslu prorocký.

Misionář milosrdenství se dotýká citlivých a hlubokých otázek, když se otevře témazamkovsky_michal2 lidského utrpení v souvislosti s Božím milosrdenstvím. Jak vlastně chápat na první pohled protikladné Ježíšovy výroky ve smyslu „tlučte a dostanete“ a současně „vezmi svůj kříž a následuj mě“? Jak vše prožívá po třiceti letech veřejné služby v církvi, poté co vyzpovídal skoro celé Slovensko? (Takový titul ostatně nese i knižní rozhovor s ním – „Spovedal som Slovensko“, který česky vyšel pod názvem „Nesmíme se bát!“.)  Lidská bolest nám nesmí být lhostejná, pokračuje P. Zamkovský, a právě láska k druhým se projevuje živým zájmem o starosti a potřeby bližních a současně i nabídkou modlitby za ně. Přitom je potřeba stále se ptát, jak vše vnímá sám Bůh, co chce ztrápenému člověku říct, jak ho chce povzbudit. Boží milosrdenství nenahlíží jako nějaký přídavek ke křesťanství, ale samotné jádro, které se má navenek projevovat jako polní nemocnice otevřená kdykoliv a pro všechny.

Také druhou část pořadu redakčně připravila Jitka Skřičková, technickou stránku opět obstaral Jaroslav Topinka. Oba díly - Misionář milosrdenství a Spolu s laiky v Řece života - budou po premiéře kdykoliv k poslechu z audioarchivu Proglasu.  

NyníKoncert vážné a duchovní...
Skladba: Missa Bell Amfitrit altera - Credo; Autor: Lasso Orlando di; Dirigent: o´Donnell James; Sóla: Timothy Roberts, Simcock Iain - varhany; Soubor: Sbor Westminsterské katedrály
23:50Duchovní slovo
23:58Půlnoční modlitba
00:00Hymna a chorál Svatý...
00:05Dopoledne s Proglasem
01:00Komorní hudba
02:00Z archivu vzdělávacích...

Blahopřání

Pošlete svým blízkým k narozeninám či svátku písničku s přáním.

Regiony

Regiony