Křesťan a svět: Sport a teologie

Křesťan a svět: Sport a teologie

Pořad v souvislostech


Sport a teologie
Budeme vysílat

Od těla k duši
Biskup v každé farnosti
Biskup v každé farnosti
Vysílali jsme


Od těla k duši

Od těla k duši

Jak vyloupáváme hrad i sami sebe
Audioarchiv

Pojďte spolu s námi přemýšlet nad tím, jestli a jak spolu souvisí sport a teologie, dvě odvětví na první pohled velmi vzdálená. Nalaďte si reprízu rozhovoru, v neděli 12.8. od 17.00 během týdeníku Křesťan a svět

Veškerá realita má svůj mystický rozměr a někteří z nás ten rozměr za určitých podmínek můžou nahlížet… A jsou jedinci, kteří mají… tuhletu schopnost,  tyhlety dveře otevřenější.“ Takový názor zastává Vojtěch Svoboda, teolog, fyzioterapeut a sportovec, který v roce 2017 obhájil disertační práci na Teologické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích na téma "Sport jako teologická výzva". Během psaní své disertace dospěl k závěru, že změněné stavy vědomí, „stavy J/jednoty“ zažívané v sekulárním, komerčním sportu, jsou velmi podobné stavům, které třeba ve středověku zažívali křesťanští mystici. A podobné zážitky zakoušel během zápasů amerického fotbalu také on sám.

americky_fotbal_hraci

Nejen o svých mystických prožitcích na trávníku, ale i roli fyzického vyčerpání, trénování těla i vůle a také práci ve své fyzioterapeutické ordinaci hovořil s Jitkou Skřičkovou z českobudějovického studia Jan Neumann. Nalaďte si rozhovor, který jsme poprvé vysílali v prosinci loňského roku. Reprízu zachytíte v neděli 12. srpna 2018 od 17.00 v rámci relace Křesťan a svět nebo poslouchejte kdykoliv z audioarchivu.