Nastupující litoměřický biskup Mons. Jan Baxant

Nastupující litoměřický biskup Mons. Jan Baxant
23. října 2008 Křesťan a svět Autor: Petr Pospíšil

U příležitosti jmenování P. Jana Baxanta (dosavadního generálního vikáře českobudějovické diecéze) biskupem litoměřickým zařazujeme pořad, v němž se ohlíží na významné okamžiky svého duchovního života. Vzpomíná na počátky svého povolání a službu v českobudějovické diecézi. Jak se těší na nové působiště a s jakými očekáváními do něj vstupuje uslyšíme v neděli 2. listopadu od 17 hodin v pořadu Křesťan a svět, v repríze ve čtvrtek 6. listopadu ve 22.30.

Mons. Jan Baxant, kněz pražské arcidiecéze, se narodil 8. října 1948 v Karlových Varech. Pochází ze šesti sourozenců, bratr Pavel je rovněž kněz, sestra Marie vede Bohu zasvěcený život. Po maturitě na Střední průmyslové škole zeměměřičské v Praze byl přijat na Cyrilometodějskou bohosloveckou fakultu v Praze se sídlem v Litoměřicích. Po ukončení studia přijal kněžské svěcení 23. června 1973 v Praze z rukou Mons. Františka Tomáška.
Svou kněžskou službu začínal jako kaplan v Kolíně v letech 1973 až 1975. Poté působil jako administrátor nejprve v Bystřici u Benešova (1975 až 1983) a pak ve farnosti sv. Antonína v Praze – Holešovicích (1983 až 1990). V roce 1990 byl jmenován vicerektorem a posléze v roce 1993 rektorem Arcibiskupského kněžského semináře v Praze. Od roku 1997 pokračoval v kněžské službě jako farář nejdříve v Kolíně, a pak od roku 2000 až do konce roku 2002 ve farnosti Matky Boží před Týnem v Praze. 1. ledna 2003 byl jmenován generálním vikářem českobudějovické diecéze.
Papež Benedikt XVI. jmenoval P. Baxanta litoměřickým biskupem, které bylo oznámeno ve Vatikánu a litoměřickém biskupství 4. října tohoto roku. Střídá tak Mons. Pavla Posáda, který nyní slouží jako pomocný biskup českobudějovické diecéze. Biskupské svěcení přijme 22. listopadu v litoměřické katedrále svatého Štěpána z rukou pražského arcibiskupa, kardinála Miloslava Vlka.
Ku příležitosti jmenování P. Jana Baxanta litoměřickým biskupem zařazujeme do vysílání pořad, v němž vzpomíná na své počátky křesťanského života, které vyústily v rozhodnutí stát se knězem. Vzpomíná na své dětství, na rodinu, která jej v duchovním povolání podporovala a na léta studií, kde se jeho víra dále formovala.Jak bude vzpomínat na českobudějovickou diecézi, jak se těší do litoměřické a s jakými očekáváními do ní přichází, na to se budeme ptát v pořadu Křesťan a svět.
Připravilo českobudějovické studio Jan Neumann, slovem provází Petr Pospíšil.