P. Cyril Havel CFSsS hovoří o své cestě ke kněžství a k petrínům

P. Cyril Havel CFSsS hovoří o své cestě ke kněžství a k petrínům
6. října 2008 Křesťan a svět Autor: Petr Pospíšil

V rozhovoru s Petrem Pospíšilem vzpomíná P. Cyril Havel CFSsS, čerstvě zvolený představený českobudějovické komunity Kongregace bratří Nejsvětější Svátosti, na počátky svého duchovního povolání. Přibližuje život v klášteře a výhled do budoucnosti, před kterými jako komunita stojí. Kongregace bratří Nejsvětější Svátosti oslavila v pondělí 8. září. tohoto roku výročí 120 let od svého založení. Premiéru uslyšíte v neděli 12. října v 17.00 hod.

V pořadu Křesťan a svět hovoří P. Cyril Havel, nově zvolený představený Kongregace bratří Nejsvětější Svátosti, o své cestě ke Kristu a potažmo o počátcích svého povolání k duchovnímu stavu. Tato kongregace se nazývá také kongregací petrínů podle jména jejich zakladatele, P. Václava Klementa Petra (1856 – 1901). První petrinský klášter (Petrinum), vznikl v Českých Budějovicích 8. září r. 1888 a stále slouží jako mateřinec. Petríni se zabývají kněžským působením a výchovou chlapecké mládeže. Spiritualita Otce Petra i těch, kteří šli za ním je odvozena od samotného významu eucharistie. Ježíš Kristus, svátostně přítomný v eucharistii, si petríny povolal ke své službě, aby hlásali jeho lásku, žili jeho ctnosti v duchu Kristova příkladu, který nám je právě v eucharistii odhalován. Život petrína má být stálou adorací, tj. uctíváním, Ježíše Krista. To je odkaz, který po sobě P. Václav Klement Petr zanechal.
V roce 1949 byla kongregace čítající 41 řeholníků násilím rozehnána komunistickou mocí. Její členové byli uvězněni nebo internováni a klášterní domy zabaveny. Činnost kongregace mohla řádně pokračovat až po r. 1989. V současné době má asi 13 řeholníků a působí v Českých Budějovicích, Písku a v Brně. V pondělí 8. září tohoto roku oslavila kongregace 120. výročí od svého založení. Při této příležitosti byl P. Havel za přítomnosti českobudějovického biskupa Mons. Jiřího Paďoura a ostatních spolubratrů zvolen za představeného kongregace. Tato volba nyní čeká na potvrzení vatikánské kongregace pro řeholníky.
Ku příležitosti této události zařazujeme do vysílání pořad s P. Havlem, ve kterém zavzpomíná na své dětství prožité v jihočeské Pošné a na P. Benedikta Kozla, který jej svým osobním příkladem inspiroval k následování Krista. Kromě vzpomínek nastiňuje také plány, které českobudějovickou komunitu čekají do budoucna.
Připravilo českobudějovické studio Jan Neumann, slovem provází Petr Pospíšil.