Rozhovor s historikem Václavem Vaško ve čtvrtek 8. 11.

2. listopadu 2007 Křesťan a svět, Nábo Autor: Jaroslav Kratka

„Eben-Ezer“ – až dosud mi pomáhá Bůh. Rozhovor s historikem Václavem Vaško poslouchejte ve čtvrtek 8. listopadu ve 22.30.

Nejenom posluchačům Proglasu není Václav Vaško cizí. Jeho jméno, či spíše jeho srdce je klíčem, kterým otevřel a díky Bohu ještě stále otevírá dveře do nejrůznějších kruhů naší společnosti. Setkání s ním je zážitkem na celý život. Přesto jen málokdo ví, čím tento optimismem hýřící stařeček musel ve svém životě projít.

Jeho životní pouť začala  26. dubna 1921 ve Zvoleně. Jako účastník SNP byl  zajat Wehrmachtem, zatčen gestapem a vězněn v Banské Bystrici. Po válce je jako velvyslanecký atašé vyslán do Moskvy, kde se oženil s Irinou Jukovovou. V březnu 1946 byl jeho otec falešně obviněn z protistátní činnosti a Václav byl z Moskvy odvolán. Manželce, přesto, že byla těhotná, sovětské úřady vycestovat nedovolili. Svoji dceru Mariju poprvé spatřil až po roce, ale po dvou létech je opět musí opustit.

Doma ho čekal osud podle známého scénáře. 5. února 1953 byl zatčen a rok držen ve vazbě. 3. března 1954 odsouzen za údajnou velezradu ke 13 letům vězení. Po sedmi letech se dočkal amnestie. Během jeho uvěznění se s ním manželka rozvedla a až v r.1971, tedy po 22 letech, se s ní a dcerou opět setkává.

V r. 1968 se spolupodílí na založení Díla koncilní obnovy a v r. 1969 se stává vedoucím vydavatelství ČKCH. Po vyhazovu v r.1981 pracuje jako tiskárenský korektor až do r.1989.

V r.1988 se stal členem výboru Desetiletí duchovní obnovy národa.  V r. 1990 zakládá katolického nakladatelství a vydavatelství Zvon a stává se jeho ředitelem a v r.1991 obnovuje své manželství s Irinou.

„Eben-Ezer“ – až dosud mi pomáhá Bůh, to není jenom titulek pořadu Křesťan a svět, k jehož poslechu vás zveme v neděli 4. listopadu 2007 v 17.00 v premiéře a v repríze ve čtvrtek 8. listopadu ve 22.30, ale především je to osobní vyznání Václava Vaško, který bude milým a vzácným hostem tohoto pořadu. Budeme mluvit především o jeho literární tvorbě, protože Václav Vaško je dnes především historik, zabývající se dějinami katolické církve v komunistickém Československu.