Vzpomínky Josefa Feika II.

Vzpomínky Josefa Feika II.

Ve dvoudílném pořadu studia Vojtěch v cyklu Křesťan a svět vzpomíná na svůj dlouhý a bohatý život dvaadevadesátiletý pamětník pan Josef Feik, rodák ze Dvora Králové, žijící dnes v Hořicích v Podkrkonoší. Premiéru druhého dílu můžete sledovat 18. února 2018 v 17h. Reprízy si můžete poslechnout 22. 2.2018 ve 22.30 a 27. 2. 2018 v 0.05.

Příběh pana Josefa Feika se započal ve Dvoře Králové, kde se narodil se 19. března 1926, ve slibné i napjaté atmosféře meziválečného období první republiky. Ze sourozenců měl o pět let mladšího bratra Jaroslava. Jeho život od dětství provázely dvě hlavní věci. Tou první byl dar víry, kterou praktikoval i v ministrantské službě a kterou nikdy neskrýval ani během komunistického režimu. Druhou - jeho záliba v hudbě. V různých pěveckých sborech účinkoval celých 72 let!

Pan Feik zavzpomíná v tomto dílu například na osvobození Dvora Králové v roce 1945 a s tím spojenou veřejnou popravu, na těžká 50. léta, na setkání s biskupem Karlem Otčenáškem nebo na stěhování oltáře za komunistického režimu. Vzpomene i na to, co se mu v jeho dlouhém a bohatém životě splnilo, ale zmíní i čtyři věci, které se mu, k jeho lítosti, nesplnily.