Vzpomínky Josefa Feika

Vzpomínky Josefa Feika

Ve dvoudílném pořadu studia Vojtěch v cyklu Křesťan a svět zavzpomíná na svůj dlouhý a bohatý život dvaadevadesátiletý pamětník pan Josef Feik, rodák ze Dvora Králové, žijící dnes v Hořicích v Podkrkonoší. Sledujte o nedělích 11. února a 18. února 2018 vždy v 17h.

Příběh pana Josefa Feika se započal ve Dvoře Králové, kde se narodil se 19. března 1926, ve slibné i napjaté atmosféře meziválečného období první republiky. Ze sourozenců měl o pět let mladšího bratra Jaroslava. Jeho život od dětství provázely dvě hlavní věci. Tou první byl dar víry, kterou praktikoval i v ministrantské službě a kterou nikdy neskrýval ani během komunistického režimu. Druhou - jeho záliba v hudbě. V různých pěveckých sborech účinkoval celých 72 let!

Pan Feik zavzpomíná například na dobu Sudet v Podkrkonoší, na své totální nasazení a zázračný útěk za pomoci Panny Marie Svatohostýnské, na osvobození Dvora Králové po 2. světové válce a s tím spojenou veřejnou popravu, na těžká 50. léta, biskupa Karla Otčenáška nebo na stěhování oltáře za komunistického režimu. Z nedávné minulosti když byl již v důchodu, nám popíše i svou originální roli při začátcích budování prvního českého domácího mobilního hospice v naší republice.

Pan Feik obdržel i řadu vyznamenání. O nich nám mimo jiné řekne více ve druhém díle. Zde se také dozvíme, co vše se mu v životě splnilo a naopak, které čtyři věci se mu, k jeho lítosti, nesplnily.