Vzpomínky kněze pamětníka

Vzpomínky kněze pamětníka

V cyklu Křesťan a svět můžete sledovat pořad studia Vojtěch s názvem „Vzpomínky kněze pamětníka“, který uslyšíte v neděli 8. února 2015 v 17.00h, reprízy pak 12. února ve 22.30h a 17. února v 00.05h.

Studio Vojtěch v Hradci králové pokračuje ve vyhledávání vzácných pamětníků z řad kněží i laiků. V tomto pořadu jsme navštívili otce Jiřího Mannla z Vysokého Mýta s prosbou, aby zavzpomínal na své mládí, práci, studium, ale i na méně příjemná období, jako bylo například nasazení na nucené práce za druhé světové války v Berlíně či na působení v PTP.

Otec Mannl je narozen v roce 1920 a přestože ke kněžství tíhnul již od mládí, vysvěcen byl až v roce 1970, tedy když mu bylo již 50 let. Nyní žije ve Vysokém Mýtě společně s místním děkanem – otcem Pavlem Mistrem, tak zvaně „na důchodě“ jak on sám říká. I přes svůj vysoký věk však stále ještě občas vypomáhá v duchovní správě.