Vzpomínky otce Jana Rybáře SJ

Vzpomínky otce Jana Rybáře SJ

Pořad královéhradeckého studia Vojtěch v cyklu "Křesťan a svět" poslouchejte v neděli 4. ledna 2015 v 17.00h a ve čtvrtek 8. ledna 2015 ve 22.30h.

Katolický kněz Jan Rybář se narodil 16. července 1931 v dělnické rodině v Brně. Po studiu na biskupském gymnáziu se rozhodl pro kněžské povolání a v roce 1949 vstoupil do Tovaryšstva Ježíšova. Poté, co došlo v dubnu 1950 k násilné likvidaci klášterů a mužských řeholních řádů v rámci tzv. Akce K, byl novic Jan Rybář spolu s dalšími novici internován a poslán do tzv. přeškolovacího tábora. Mladí řeholníci ve většině případů odmítli vystoupit z řádu nebo vstoupit do generálního semináře ovládaného režimem. Proto byli přesunuti na stavbu přehrady Klíčava. Nakonec byl Jan Rybář odveden k oddílům PTP. Po vojně v roce 1954 se znovu začal věnovat „nezákonným“ náboženským aktivitám. V roce 1960 byl zatčen a odsouzen na dva roky za maření státního dohledu nad církvemi. V roce 1962 byl Jan Rybář ve věznici ve Valdicích tajně vysvěcen na kněze biskupem Karlem Otčenáškem a téhož roku byl propuštěn na amnestii. Následně žil ve středisku Marianum v Janských Lázních, kde vypomáhal v duchovní správě. V době Pražské jara dostudoval na filozofické fakultě v Innsbrucku a šel pracovat do hradecké diecéze – nejdříve působil v Hradci Králové, v roce 1969 byl poslán na Trutnovsko. I během normalizace byl Rybář pod nepřetržitým dohledem StB. Od roku 1990 až do roku 2004 působil v Rychnově nad Kněžnou a okolí. Nyní je v důchodu a žije v Trutnově.