2. květen 2023 – Světový den astmatu a alergie

2. květen 2023 – Světový den astmatu a alergie

Pořad v souvislostech


Světový den astmatu a alergie
Budeme vysílat

Klášterní hudební slavnosti 2023
Klášterní hudební slavnosti 2023
Expedice Přes Bar 2023
Vysílali jsme


Mezi čtyři stěny. Jak a proč pomáhat lidem bez domova?

Mezi čtyři stěny. Jak a proč pomáhat lidem bez domova?

Cestovní horečka
Audioarchiv
2. května 2023 Na stole je téma Autor: Alena Šedivá

První květnové úterý si každoročně připomínáme Světový den astmatu a alergie, který vyhlásila Globální iniciativa pro astma ve spolupráci s Evropskou federací sdružení alergiků a astmatiků.

Lidí s těmito chorobami totiž každým rokem přibývá, což ale souvisí především v rozvinutých zemích s čím dál lepší diagnostikou. Astma je sice nevyléčitelné onemocnění, ale v současnosti výborně léčitelné. A to až do té míry, že lidé s těžkým astamatem mohou být i vrcholovými sportovci. Může za to skvělá biologická léčba společně s tou inhalační.

Co bychom měli v případě, že máme astma nebo alergii, dodržovat? Jak se bránit? Co můžeme udělat pro své děti, byť patří z hlediska naší genetiky k těm ohroženým?

Cenné rady zároveň s odborným výkladem podali v pořadu Aleny Šedivé Na stole je téma lékaři Milan Sova, přednosta Kliniky nemocí plicních a tuberkulózy, a primář Vladimír Herout z téže kliniky Fakultní nemocnice Brno.

Poslouchejte také na SpotifyGoogle Podcasts nebo iTunes.

Regiony

Regiony

Blahopřání

Pošlete svým blízkým k narozeninám či svátku písničku s přáním.

Proglas potřebuje podpořit!

Děkujeme za podporu Proglasu, milí posluchači!

SMS