K výchově dítěte je třeba celé vesnice

K výchově dítěte je třeba celé vesnice

Pořad v souvislostech


K výchově dítěte je třeba celé vesnice
Budeme vysílat

Pomněnka pro zapomnětlivé
Hudba bez hranic
Hudba bez hranic
Vysílali jsme


Pomněnka pro zapomnětlivé

Plné hnízdo

Plné hnízdo
Audioarchiv
18. ledna 2023 Na stole je téma Autor: P. Martin Holík

„K výchově dítěte je třeba celé vesnice“, praví africké přísloví. Ve zkratce vyjadřuje přesvědčení, že zdařilá výchova předpokládá spolupráci rodiny, školy, spolků, firem, odborných pracovišť… prostě celé „vesnice“.

S Davidem Mackem hovoříme o zkvalitňování vzdělávání a výchovy, a to na základě široké světové spolupráce. Nejprve nám David Macek přiblíží svůj příběh s Národním pedagogickým institutem České republiky od začátku; jak se snaží rozvíjet právě to, co jej k té práci přivedlo.

Pak zmíníme iniciativu Global Compact on Education. Pohovoříme o tom, zda odlišnost je pro ostatní přínosem a obohacením, nebo je tomu naopak. Jedinečný je průnik světského a církevního. Laudato´si, Fratelli tutti, papež František, kongregace pro katolickou výchovu...

Pře koncem roku 2022 se konala konference; účastníky jí provedli Martina Viktorie Kopecká a David Macek. Zazněly otázky jako: kdo jsem?”, na koho navazuji?”, kam směřuji?”. Konference nabídla inspiraci od těch, kdo ztělesňují dobrou praxi.

O těchto – řekli bychom nadregionálních – skutečnostech nemáme moc čas v našem koutku Evropy uvažovat. Jsme vděční organizátorům z Meeting Brno, že téma zvenku přinesli, aby se dotklo i nás.
David Macek
je vedoucí mezinárodních vztahů Národního pedagogického institutu ČR a vedoucí krajského pracoviště NPI ČR v Brně, viceprezident festivalu Meeting Brno.

Živý rozhovor Martina Holíka s Davidem je ke slyšení v pátek 20. ledna od 9.00 v cyklu Na stole je téma, opakujeme pět minut po půlnoci z neděle na pondělí 23. ledna. Pak také v audioarchivu a v podcastu.