1050 let od vzniku pražského biskupství

1050 let od vzniku pražského biskupství

Pořad v souvislostech


1050 let od vzniku pražského biskupství
Budeme vysílat

Kouření škodí zdraví
Radioreport
Radioreport
Vysílali jsme


Po stopách poutníků – výzva z FN Olomouc

Kouření škodí zdraví

Akce cihla
Audioarchiv
23. března 2023 Radioreport, Studio Kristián Autor: Pavel Smolek

V tomto roce si připomínáme významné výročí, založení pražského biskupství. Od tohoto okamžiku uplynulo 1050 let. Připraveny jsou velké oslavy, jejich hlavní část se uskuteční v sobotu 22. dubna v pražské katedrále. O historii pražského biskupství a okolnostech jeho vzniku budeme hovořit s prof. Petrem Kubínem. Pořad vysíláme ve čtvrtek 23. března 2023 od 20.15.

Jak to tak bývá s údaji z dávných dob: Písemné prameny nebo listiny, které by potvrzovaly rok 973, jako rok založení pražského biskupství, nemáme. Ale vše nasvědčuje tomu, že právě někdy v této době, kdy se v saském Quedlinburgu konal dvorský sněm, došlo k naplnění úsilí knížete Boleslava II. založit v Praze biskupství. Podrobněji to rozebereme s prof. Kubínem a přiblížíme si také, jaký význam pro naši státnost toto založení biskupství mělo. Řekneme si také něco o historii křesťanství u nás. A představíme si první dva biskupy na pražském stolci, Dětmara a sv. Vojtěcha. 

Pořad připravil a moderuje Pavel Smolek.

Pořady z našeho audioarchivu naleznete také na SpotifyGoogle Podcasts nebo iTunes.