Výstava Orbis Pictus Play v Ostravě

Výstava Orbis Pictus Play v Ostravě

Pořad v souvislostech


Výstava Orbis Pictus Play v Ostravě
Budeme vysílat

Kouření škodí zdraví
Radioreport
Radioreport
Vysílali jsme


Po stopách poutníků – výzva z FN Olomouc

Kouření škodí zdraví

Akce cihla
Audioarchiv

ORBIS PICTUS PLAY je interaktivní výstava inspirovaná dílem Jana Amose Komenského, zejména jeho knihou Labyrint světa a ráj srdce, jejíž 400. výročí vzniku si letos připomínáme.

Expozici umělecky koncipoval Petr Nikl ve spolupráci s dalšími výtvarníky z České republiky i ze zahraničí. Představuje cestu, na níž návštěvníci sami uvádějí do chodu jednotlivé exponáty, a stávají se tak spolutvůrci výstavního prostoru.

ORBIS PICTUS PLAY autorů Jiřího a Radany Waldových je mezinárodní projekt putovních výstav a doprovodných akcí. Výstavu připravilo Jazykové gymnázium Pavla Tigrida v Ostravě a prozkoumávat jí můžete do konce července ve Velkém světě techniky v oblasti Dolních Vítkovic.

ilustrační foto z výstavyilustrační foto z výstavy

Výstava je vhodná pro návštěvníky všeho věku, pro školní skupiny, rodiče s dětmi a všechny z vás, kteří ještě neztratili touhu být kreativní, hrát si a tvořit.

ilustrační foto z výstavyPořad připravila a moderuje Magdaléna Kubatková. 

Poslouchejte také na SpotifyGoogle Podcasts nebo iTunes.