Ze Strahova do Medjugorje

Ze Strahova do Medjugorje

Pořad v souvislostech


Ze Strahova do Medjugorje
Budeme vysílat

Za 5 pět
Izrael
Za 5 pět
Vysílali jsme


Příběh skladatele Kryštofa Mařatky

Ze Strahova do Medjugorje

Čína a víra
Audioarchiv
16. července 2021 Za 5 pět Autor: Kateřina Kovaříková

Víc než 1000 km za třicet dní. Řeklo by se sportovní výkon, ale on byl hlavně duchovní. O pouti faráře a řeholníka Timoteje Maria Pavla Váchy O. Praem. ze Strahova do Medjugorje a o lidském putování obecně, bude pořad Za 5 pět v sobotu 17. července s Hanou Scharffovou.

Foto: www.pixabay.com