Ze Strahova do Medjugorje

Ze Strahova do Medjugorje

Pořad v souvislostech


Ze Strahova do Medjugorje
Budeme vysílat

Za 5 pět
Za 5 pět
Za 5 pět
Vysílali jsme


Brazílie je zpět

Brazílie je zpět

Buďte ochotni naslouchat, co lidi z Ukrajiny bolí
Audioarchiv
16. července 2021 Za 5 pět Autor: Kateřina Kovaříková

Víc než 1000 km za třicet dní. Řeklo by se sportovní výkon, ale on byl hlavně duchovní. O pouti faráře a řeholníka Timoteje Maria Pavla Váchy O. Praem. ze Strahova do Medjugorje a o lidském putování obecně, bude pořad Za 5 pět v sobotu 17. července s Hanou Scharffovou.

Foto: www.pixabay.com

NyníDuchovní hudba
Skladba: Symfonie číslo 8 G dur - v úpravě pro varhany sólo - Adagio; Autor: Dvořák Antonín; Sóla:  Bárta Aleš - varhany
23:50Duchovní slovo
23:58Půlnoční modlitba
00:00Hymna a chorál
00:05Na stole je téma
01:00Komorní hudba
02:00Tichá pošta (Rádio 7)

Regiony

Regiony

Blahopřání

Pošlete svým blízkým k narozeninám či svátku písničku s přáním.