Historie ve znamení zvuku

Datum a čas vysílání: 24. 8. 2020, 09:00
Autor: Pavel Smolek
Interpret: Marcela Kopecká - moderátorka, Filip Šír
Cyklus: Dopoledne s Proglasem

Filip Šír, má v Národním muzeu v Praze na starost vše, co se týká problematiky ochrany a dokumentace zvukových záznamů. Sbírky muzea čítají desetitísíce záznamů, mezi kterými jsou např. unikáty typu projevu prezidenta T.G.Masaryka, který byl do doby objevu ve sbírkách, známý jen v písemné podobě. Práce Filipa Šíra spočívá i v digitalizaci takových nahrávek, tak aby byly přístupné široké odborné, i laické veřejnosti. A to vše, a určitě ještě něco navíc, bude obsahovat náš rozhovor.


Dopoledne s Proglasem – od pondělí do pátku zajímaví hosté, podnětné rozhovory, duchovní útěcha, aktuální informace, ale třeba i čas pro oddechnutí a úsměv. Jsme v tom s vámi - už 25 let! (každý všední den 9.00, repríza 0.05). 

Premiéra: 24. 8. 2020, 09:00
Opakování: 24. 8. 2020, 09:00, 25. 8. 2020, 00:05