Anděl z Dachau – P. Engelmar Hubert Unzeitig

Anděl z Dachau – P. Engelmar Hubert Unzeitig

S prof. Martinem Weisem, církevním historikem českobudějovické Teologické fakulty, hovoříme o životě P. Engelmara Huberta Unzeitiga. Protinacistické postoje sudetského Němce z Hradce n. Svitavou jej přivedly až do koncentračního tábora, kde si vysloužil přezdívku Anděl z Dachau. R. 1991 s ním byl zahájen beatifikační proces. Pořad naladíte ve čtvrtek 30. června 2011 ve 22.00 hod., opakujeme v pondělí 4. července v 16.30 hod. (Foto: saints.sqpn.com)

   P. Engelmar Hubert Unzeitig, se narodil 1. března 1911 jako sudetský Němec v Hradci nad Svitavou. Jeho křestní jméno je Hubert, jméno Engelmar si vybral jako řeholní. Narodil se do zemědělské rodiny, pochází ze šesti dětí. Mezi sourozenci byl jediný chlapec. Jeho otec zemřel v první světové válce.

   O svém kněžském povolání uvažoval ve válečném období, a proto jeho rozhodování nebylo jednoduché. Váhal mezi odpovědností vůči rodině a touhou stát se knězem. Nakonec druhá touha zvítězila a vstoupil do kněžského semináře. Zde se prohluboval jeho duchovní život. 6. srpna 1939 přijal kněžské svěcení. Svou odvahu v době nacistického zřízení projevoval tím, že se nesklonil před touto ideologií.

   Pro své postoje se octl v koncentračním táboře Dachau. Zde se naučil rusky, aby mohl pomáhat ruským zajatcům. Některé z nich svým příkladným životem dokonce přivedl ke konverzi ke křesťanství. Těsně před osvobozením americkými vojáky v táboře vypukla epidemie skvrnitého tyfu. Jako dobrovolník se přihlásil, aby nemocné před smrtí alespoň omyl od výkalů a nečistot, spálil jejich zavšivený oděv a dal jim alespoň důstojnost člověka v okamžiku umírání. Tím si ještě za svého života vysloužil přezdívku anděl z Dachau. Později, když byl dostatečně znám také případ Maxmiliána Kolbeho, se mu přezdívalo také německý pater Kolbe.

   Sám se skvrnitým tyfem nakazil a 2. března 1945 zemřel. Jeho spoluvězňům se podařilo Engelmarovo tělo spálit mimo hromadné spalování. Před jeho spálením tajně vyčistili kremační pec a tak zachránili jeho ostatky, které se podařilo propašovat ven z koncentračního tábora.

   R. 1991 byl s P. Engelmarem Unzeitigem zahájen beatifikační proces. Papež Benedikt XVI. potvrdil jeho hrdinské ctnosti 19. prosince 2009, takže jeho blahořečení již nic nestojí v cestě…

Po odvysílání si můžete rozhovor poslechnout znovu v našem audioarchivu. Hledejte ve složce Studio Jan Neumann. K poslechu vás zve autor pořadu: Petr Pospíšil.