Domov Žlutý Petrklíč

Domov Žlutý Petrklíč

Od začátku letošního roku funguje na Lomci u Vodňan Domov Žlutý Petrklíč. Tento týdenní stacionář poskytuje služby lidem s těžkým tělesným, mentálním a kombinovaným postižením.

lomec_cestaNa "Lomeček" se s reportážním mikrofonem vypravila redaktorka českobudějovického Studia Jan Neumann Jitka Skřičková, aby si zrekonstruované prostory bývalé školy v areálu kláštera prohlédla a především pohovořila s lidmi, kteří za otevřením stacionáře stojí. 

O několikaletých snahách uvést zařízení do provozu vyprávějí ředitelka Domova Žlutý Petrklíč Zdeňka Čížková (na fotce vlevo), cizkova_zdenka_sidlova_klaradále představená Kongregace Šedých sester III. řádu sv. Františka Klára Šídlová (na fotce vpravo) a v neposlední řadě Kateřina Šídlová (na fotce s oranžovou květinou), sidlova_katerinakterá spoluorganizovala benefiční koncerty a další aktivity na podporu stacionáře. Slovo dostaly i dvě sociální pracovnice, Máša Kučerová a Anna Vopálková, které se právě staraly o dva klienty.   

Zařízení rodinného typu, kde se nespěchá a denní režim probíhá v klidu a pokoji a samozřejmostí jsou procházky v okolním lese, je určeno pro menší počet klientů. Ti zde mohou pobývat od pondělí do pátku, včetně prázdnin, na víkendy se pak vracejí ke svým rodinám. Klienti (resp. jejich zákonní zástupci) část služeb hradí sami, na provoz přispívá také stát a zbytek finančních prostředků stacionář musí získat z vlastních zdrojů.domov_zluty_petrklic_areal

Pojďte spolu s námi na návštěvu Domova Žlutý Petrklíč a seznamte se s těmi, kteří nabízejí pomocnou ruku rodinám dlouhodobě pečujícím o handicapované děti i dospělé. V premiéře naladíte reportáž v úterý 29.1.2019 od 20.15, poté bude kdykoliv k poslechu z audioarchivu Proglasu.  

Hudba: Johann Sebastian Bach, Ciaccona, v transkripci pro kytaru, sólo Göran Söllscher. Technická spolupráce: Jaroslav Topinka.