Farářem v šumavském pohraničí

Farářem v šumavském pohraničí

V rámci relace z českobudějovického Studia Jan Neumann nabízíme ve čtvrtek 30. července 2015 od 22.00 rozhovor s P. Tomasem van Zavrelem.

Otec Tomas působí v několika šumavských farnostech teprve pár let, ale do povědomí věřící i laické veřejnosti se už zapsal velmi výrazně. „Já vždycky slíznu tu smetanu", říká, ale pravdou je, že dokáže nadchnout pro společné dílo lidi z různých sfér společnosti. Díky jeho mimořádnému nadšení, manažerským schopnostem a snad můžeme říci i šarmu se tak v oblasti pohraničí výrazně rozvíjí život v církvi, kultuře i turistice zároveň.

V pořadu si přiblížíme, co se aktuálně děje v Kašperských Horách (například nové muzeum Brána nebes ve hřbitovním kostele sv. Mikuláše), na Mouřenci (v kostele sv. Mořice u Annína, nad řekou Otavou, poblíž Sušice), v Hartmanicích a na Dobré Vodě (na místech spjatých se životem sv. Vintíře), na Hůrce či Prášilech (obnova sakrálních prostor ve vysídlených obcích). 

Rozhovor přímo v prostoru původně románského kostela sv. Mořice natáčela a k poslechu zve Jitka Skřičková. Atmosféru starého sakrálního místa snad zprostředkuje hudební doprovod Hany Blochové a její skupiny Kvinterna, jež interpretují tradiční křesťanská témata (lásku, zrození, víru, mariánské motivy).   

Reprízu zachytíte v pondělí 3. srpna 2015 od 16.30, poté bude pořad k poslechu z audioarchivu Proglasu.     

O životě farností i v šumavském pohraničí více například na http://vanzavrel.cz/; http://www.pratelemourence.cz/

Regiony

Regiony

Blahopřání

Pošlete svým blízkým k narozeninám či svátku písničku s přáním.