Jiří Rössler – vyrobit oltář

Jiří Rössler – vyrobit oltář

Pořad v souvislostech


Jiří Rössler – vyrobit oltář
Budeme vysílat

Děkan Václav Boštík a dvě totality
Vojenský kaplan P. Petr Šabaka
Poutní místo Hrabyně na Opavsku
Vysílali jsme


Bible očima katolíka

Vyhrňte si rukávy, práce je tu dost

SPONKA - SPOlečenství Nezadaných KAtolíků
Audioarchiv
28. prosince 2016 Studio Jan, Vánoce Autor: Petr Kronika

Pro kapli v Cehnicích na Strakonicku navrhl a vyrobil oltář ve stylu selského baroka umělecký truhlář, řezbář a restaurátor Jiří Rössler.

V barokních kostelech ho také poutají varhany. Návštěvu u Jiřího Rösslera domluvil Petr Kronika a její průběh zachytil do pořadu českobudějovického studia. A že ten nekončí do tečky, naznačuje, že zážitky, zkušenosti a životní posteje truhláře, řezbáře a restaurátora by vydaly nejméně ještě na jednu půlhodinku. Třeba někdy dojde na pokračování.

Poslouchejte 29. 12. 2016 ve 20:15.