Jiří Rössler – vyrobit oltář

Jiří Rössler – vyrobit oltář

Pořad v souvislostech


Jiří Rössler – vyrobit oltář
Budeme vysílat

Poutní místo Skoky u Žlutic
Richard Rohr na návštěvě České republiky
Literární procházka starým Hradcem Králové
Vysílali jsme


Richard Rohr na návštěvě České republiky

Jáhenská služba

Arciděkanství Liberec
Audioarchiv
28. prosince 2016 Studio Jan, Vánoce Autor: Petr Kronika

Pro kapli v Cehnicích na Strakonicku navrhl a vyrobil oltář ve stylu selského baroka umělecký truhlář, řezbář a restaurátor Jiří Rössler.

V barokních kostelech ho také poutají varhany. Návštěvu u Jiřího Rösslera domluvil Petr Kronika a její průběh zachytil do pořadu českobudějovického studia. A že ten nekončí do tečky, naznačuje, že zážitky, zkušenosti a životní posteje truhláře, řezbáře a restaurátora by vydaly nejméně ještě na jednu půlhodinku. Třeba někdy dojde na pokračování.

Poslouchejte 29. 12. 2016 ve 20:15.