Mučedníci písečtí

Mučedníci písečtí

Pořad v souvislostech


Mučedníci písečtí
Budeme vysílat

České nebe – Svatý Václav
U: Sazovice
Kampaň DOMA 2021
Vysílali jsme


Počátky divadelnictví v Hradci Králové

Nabrat druhý dech v Přestupní stanici

Tramping a jeho muzeum
Audioarchiv

Právě v těchto dnech si připomínáme 600 let od vypálení dominikánského kláštera v Písku a vyvraždění komunity bratří kazatelů. Na neslavné výročí upozorňuje výstava, kniha, v den výročí proběhla bohoslužba. To vše zachycuje pořad českobudějovického studia vysílaný premiérově v pondělí 2. září 2019 od 20.15.  

pisek_adamek_janSmrt Václava IV. dne 16. srpna 1419 vyvolala v Písku o čtyři dny později bouři, jejíž obětí se stali tamější dominikáni. Komunita bratří kazatelů tak 20. srpna přestala existovat a kostel sv. Kříže s klášterem byly zničeny. Sedmnáct řeholníků padlo za oběť píseckým obyvatelům smýšlejícím husitsky, vysvětluje historik Jan Adámek, který je hlavním průvodcem Jitky Skřičkové po výstavě věnované 600 letému výročí události v Prácheňském muzeu. Otočíme-li perspektivu pohledu a nahlédneme-li vše očima víry, pak tragická událost se stává vlastně událostí slavnou, protože církev i město Písek získaly významné přímluvce v nebi. Kromě výstavy se podíváme i do bohatě ilustrované knihy nazvané Mučedníci písečtí, v níž Jan Adámek vysvětluje, proč a jak k celé události došlo.pisek_kostel_sv_krize

pisek_mse_20_08_2019Ke slovu se dostanou také účastníci ekumenické mše sloužené v úterý 20. srpna 2019 s úmyslem prosit za pachatele, připomenout oběti a vyprošovat odpuštění a smíření obyvatel Písku i místních církví a sborů. Hlavním celebrantem byl pražský dominikán Fr. Filip Boháč, který zhodnotí, jaký význam má pro komunitu (oběť tehdejšího řádění) vše znovu otevírat a připomínat. F. Jiří Ježdík, farář Českobratrské církve evangelické v Písku, stejně jako představený komunity petrinů, P. Cyril Havel, spravující dnes někdejší dominikánský kostel, souhlasně považují za nesmírně důležité společně jít cestou smíření.pisek_kostel_vrchol_oltare  

pisek_znak_dominikanuPořad s titulem Mučedníci písečtí tak propojuje několik rozhovorů s reportáží z Prácheňského muzea a kostela sv. Kříže. V českobudějovickém studiu Proglasu pro vysílání připravila Jitka Skřičková, technicky spolupracoval Jaroslav Topinka. Po premiéře bude možné relaci kdykoliv poslechnout z audioarchivu Proglasu.