Studio Jan Neumann: Zahrady Pavly Kohelové

Studio Jan Neumann: Zahrady Pavly Kohelové

Poslechnětě si vánočně laděný rozhovor s táborskou rodačkou Pavlou Kohelovou o tom, jaký smysl má práce v neziskovém sektoru a proč aktivně utvářet prostor kolem nás tak, aby byl pro život příjemný. 

Pavla Kohelová se stará o celou řadu "zahrad". Žije v Táboře a tedy i pro Tábor - není jí totiž lhostejné, co se kolem ní děje. Proto pracuje v obecně prospěšné společnosti Cheiron-T, kde se snaží hledat smysluplné cesty, jak připravit do života romské děti. Další její "zahradou", kromě neziskového sektoru, je muzika - zpívá, hraje a tvoří pro kapely Spadané listí a Quodlibet. A v neposlední řadě je doma také mezi knihami - sama píše i veřejně předčítá.

kohelova1

S redaktorkou Jitkou Skřičkovou proto bude na druhý svátek vánoční hovořit o tom, proč nebýt lhostejný k veřejnému dění a proč se zapojit právě tam, kde žiji. Rozhovor doprovodí právě kapela Spadané listí, kterou Pavla Kohelová (provdaná Janková) vede.

kohelova2

Premiéra: 26.12.2017 od 18.00, repríza: 28.12.2017 od 16.00

Regiony

Regiony

Blahopřání

Pošlete svým blízkým k narozeninám či svátku písničku s přáním.