Vidět rukama: českobudějovické haptické modely

Vidět rukama: českobudějovické haptické modely

Pořad v souvislostech


Vidět rukama: českobudějovické haptické modely
Budeme vysílat

České nebe – Svatý Václav
U: Sazovice
Kampaň DOMA 2021
Vysílali jsme


Počátky divadelnictví v Hradci Králové

Nabrat druhý dech v Přestupní stanici

Tramping a jeho muzeum
Audioarchiv

V pořadu jihočeského studia v pondělí 2.12.2019 od 20.15 zjistíme, proč a jak se na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích vyrábějí haptické modely a komu přesně slouží.

hapticke_modely_lideJak je vůbec možné přestavit obraz, reliéf, sochu nebo stavbu těm, kteří nevidí? Že i nevidomé nebo slabozraké je možné provázet sakrálním prostorem a ukazovat jim krásy starého umění, dosvědčí učitelé z Jihočeské univerzity. (Na snímku zleva Jiří Míchal, Zuzana Duchková, Radka Prázdná a Josef Lorenc s haptickým modelech sv. Trojice). 

V pořadu se ujme slova Zuzana Duchková, která zareagovala na podnět kostelníka a správce areálu Jiřího Míchala s prosbou zrealizovat haptické modely. Se svými studenty za podpory sochaře Josefa Lorence (který vysvětlí technologii této specifické práce) a speciální pedagožky Radky Prázdné (jež díla svýma rukama kontroluje, aby byla pro nevidomé „čitelná“) tyto modely vytvářejí už několik let a postupně je umisťují v prostoru kostela Obětování Panny Marie a přilehlého kláštera na Piaristickém náměstí. Jejich snahu oceňují nejen nevidomí a slabozrací, ale i vozíčkáři, kteří na modely snadno dosáhnou. Stejně tak i děti jsou nadšené, jelikož většinou nejsou schopny dohlédnout na architektonické či kresebné detaily ve vysoké lodi klenby kostela, na stěnách či oltáři; a formou haptických modelů se je můžou prohlédnout zblízka a dokonce osahat!  

Pojďme se učitelům PF JU podívat pod ruku v pondělí 2. prosince od čtvrt na devět večer. K poslechu zve autorka pořadu Jitka Skřičková.  

Fotka haptického modelu: z archivu KVV PF JU.