Vztah státu a církve v letech 1938 až 1945

Vztah státu a církve v letech 1938 až 1945

V sobotu 20. června 2009 nabízíme od 17.00 hodin k poslechu třetí a poslední část volného cyklu Vztah státu a církve v letech 1900 až 1945. Po cestách vývoje státu a církve za okupace Vás provede PhDr. Dana Jakšičová, členka Kongregace Školských sester de Notre Dame. 

 

 

Historička Dana Jakšičová tentokrát soustředí pozornost na vývoj církve za doby okupace. Zaměří se na to, jak atmosféru protektorátu prožívaly sestry zasvěceného života z její mateřské komunity, a to jak řeholnice české, tak i německé národnosti. V pořadu tedy zazní svědectví řeholnic tak, jak byla zaznamenána v písemných pramenech i v myslích nejstarších pamětnic. Těšit se můžete na úryvky z dobových kronik i na záznam ústního vyprávění sestry Viktorie z českobudějovického řeholního domu U Sv. Josefa, která v letošním roce oslaví své 90. narozeniny.

Interpretka připomene slavné i stinné stránky vývoje církve za okupace. Zdůrazní, že v postoji církve k tehdejšímu státu se zrcadlily postoje celé společnosti, které šly od bezvýhradného přijetí Hitlera, přes snahu „nějak se domluvit“ až po prudký odpor k okupačnímu režimu.

Dana Jakšičová vystudovala obory dějepis a němčina na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity. V současné době studuje v rámci doktorského studijního programu na Filozofické fakultě JU a zaměřuje se na dějiny ženských řeholních společenství v 19. a 20. století.

V českobudějovickém studiu Jan Neumann připravuje Jitka Skřičková.