350 let kostela Nanebevzetí Panny Marie v Hradci Králové

350 let kostela Nanebevzetí Panny Marie v Hradci Králové

V letošním roce 2016 slaví výročí 350 let své existence barokní rektorský kostel Nanebevzetí Panny Marie v Hradci Králové a zároveň si připomínáme 250 let existence místních vzácných varhan.

Studio Vojtěch o nich proto připravilo pořad, který můžete sledovat v úterý 24. května 2016 ve 22:00 nebo v pondělí 30. května 2016 v 9:30.

Vzhledem k tomu, že v roce 2016 si v Hradci Králové připomínáme 350. výročí vysvěcení významného královéhradeckého jezuitského kostela Nanebevzetí P. Marie, rozhodli jsme se věnovat tomuto kostelu i pořad, který by nám tuto zajímavou stavbu i její dějiny trochu přiblížil. Kostel Nanebevzetí P. Marie stojí na Velkém náměstí a je součástí velkého areálu bývalé jezuitské koleje. Dne 10. října roku 1666 byl slavnostně vysvěcen prvním královéhradeckým biskupem Matoušem Ferdinandem Sobkem z Bilenberka. Pozvali jsme si do našeho studia Vojtěch k natáčení pořadu postupně dva hosty. Prvním z nich je pan inženýr Jan Doskočil, který napsal v nedávné době o tomto kostele výpravnou publikaci. Dozvíme se například o těžkostech, které budování kostela provázely nebo o vzácné sošce Panny Marie Foyenské, která není dnes příliš známa.

Druhým je profesor Václav Uhlíř, regenschori, sbormistr a současně diecézní organolog, který nás seznámí, jakožto osoba nanejvýše povolaná, se zdejšími varhanami, jejichž krásný zvuk se nese kostelem již 250 let. Jedná se o unikátní a ve městě nejstarší  královský nástroj. V našem pořadu proto nebudou chybět ukázky jejich zvuku.