Celostátní setkání mládeže v Hradci Králové 2022

Celostátní setkání mládeže v Hradci Králové 2022

Ve dnech 9. až 14. srpna 2022 bude Hradec Králové hostit Celostátní setkání mládeže, proto si poslechněte náš pořad, kde o tématu podrobně informujeme. Premiéra 4. srpna 2022 ve 20.15, repríza 5. 8. 2022 ve 22.00.

Setkání je určeno pro mladé lidi od 14 do 26 let, kteří chtějí prožít několik dní ve společenství vrstevníků. Tato setkání probíhají v naší republice přibližně jednou za 5 let. V našem pořadu se seznámíme s kořeny celostátních setkání obecně a dále se zaměříme na průběh příprav na letošní ročník, jeho organizaci, lidi v zákulisí i na zajímavou programovou nabídku, která mladé čeká. Zmíníme se i o významu a přesazích setkání a také o tom, jak setkání ovlivní život v Hradci Králové.

Budeme mít celkem čtyři hosty ve dvou studiích.
V Hradci Králové je to o. Tomáš Hoffmann, vedoucí Diecézního centra pro mládež a člen sekce pro mládež ČBK, dále Klára Kopecká – manažerka setkání,
Veronika Pavlišová – vedoucí kanceláře DCM
a v brněnském studiu pak Marie Kyliánová – vedoucí skupiny propagace.

Poslouchejte také na SpotifyGoogle Podcasts nebo iTunes.

P. Tomáš Hoffmann, Veronika Pavlišová, Klára KopeckáMarie Kyliánová

Regiony

Regiony

Blahopřání

Pošlete svým blízkým k narozeninám či svátku písničku s přáním.