Dobroslav Orel - kněz, muzikolog a pedagog

Dobroslav Orel - kněz, muzikolog a pedagog

Pořad studia Vojtěch pojednává o geniální a přesto dosud málo známé osobnosti, spjaté především s Hradcem Králové, knězi prof. PhDr. Dobroslavu Orlovi. Poslouchejte v úterý 23. ledna 2018 ve 20.15 nebo v pondělí 29. ledna 2018 v 9.30.

Pater Orel byl český hudební vědec a vysokoškolský profesor, který se věnoval hlavně dějinám a reformě církevního zpěvu a působil především na počátku 20. století. Byl autorem řady odborných publikací a dokonce i Českého kancionálu katolické církve. Současně byl vynikajícím pedagogem, vychovatelem, exercitátorem a také propagátorem československo – lužickosrbských vztahů. Roku 1914 získal doktorát na vídeňské univerzitě u Gustava Adlera prací o "Královehradeckém speciálníku" a působil později i na Slovensku, kde založil Ústav pro dějiny hudby. Pořadem nás provede Mgr. Kateřina Andršová, která se v rámci svého doktorandského studia zabývá právě touto zajímavou osobností.

Pořad vznikl u příležitosti výstavy, probíhající k 75. výročí úmrtí Dobroslava Orla, kterou pořádá Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové ve spolupráci s Etnologickým ústavem Akademie věd České republiky. Derniéra výstavy proběhne 16. února 2018.