Hradečtí medici proti násilí

Hradečtí medici proti násilí

Pořad v souvislostech


Hradečtí medici proti násilí
Budeme vysílat

Nádech pro kostel sv. Mikuláše v Kašperských Horách
Rok Karla Otčenáška
Rok Karla Otčenáška
Vysílali jsme


Svatý Mořic nad Otavou a jeho přátelé

Světový den ptactva 2020

3D tisk a Eye-tracking v geoinformatice
Audioarchiv
21. února 2020 Studio Vojtěch Autor: Martin Weisbauer

Před 6 lety se v Hradci Králové zrodila, v naší republice unikátní, spolupráce mezi humanitárním řádem Ferdinandus orden 1561 a Mezinárodní federací asociací studentů medicíny (IFMSA) zaměřená na mediky. Poslouchejte v pořadu studia Vojtěch 25. února 2020 ve 20.15 nebo 26. 2. 2020 ve 22h.

V posledních letech stoupá počet násilných činů ve všech oblastech, včetně domovů, kdy hovoříme o domácím násilí. Přicházejí s ním však do styku i zdravotníci, ať už jde o záchranáře nebo o personál zdravotnických zařízení. A právě v reakci na tento nepříznivý trend v oblasti zdravotnictví, konkrétně ve zdravotnických zařízeních, vznikl v Hradci Králové ojedinělý projekt, který nese název Právo žít. Jeho cílem je proškolování a tréning mediků, ale i lékařů, jak rozpoznávat domácí násilí, jak mu čelit a jak postupovat po psychologické i legislativní stránce při jednáních s oběťmi i agresory, kteří se stále častěji v ordinacích lékařů i ve zdravotnických zařízeních vyskytují. Projekt se těší velkému zájmu odborné veřejnosti a bude se dále rozvíjet.

Ve studiu přivítáme tři hosty, kteří mají k tomuto tématu mnoho co zajímavého říci. Jednak autorku samotného projektu, MUDr. Natalii Stoklasovou, která pracuje ve Fakultní nemocnici Hradec Králové a dále to dva představitele humanitárního řádu Ferdinandus orden 1561, který je hlavním iniciátorem projektu – Ivana Dubce, komtura královéhradecké komendy a Petra Kábrta, sekretáře komendy řádu.