Královéhradecký Orel a arcibiskup Otčenášek

Královéhradecký Orel a arcibiskup Otčenášek
19. října 2020 Studio Vojtěch Autor: Martin Weisbauer

Pořad ke stoletému jubileu narození arcibiskupa Karla Otčenáška ze studia Hradec Králové poslouchejte ve čtvrtek ve 22:00.

V letošním roce 2020 a začátkem roku příštího slavíme postupně pět kulatých výročí arcibiskupa Karla Otčenáška, včetně toho nejvýznamnějšího – stovky let od jeho narození. To vše probíhá v projektu nazvaném století Karla Otčenáška. A k této příležitosti jsme také natočili ve studiu pořad, který se věnuje osobnosti otce Karla z trochu jiného úhlu pohledu. Budeme se totiž zabývat jeho méně známou činností v katolické tělovýchovné organizaci Orel, jejímž byl rovněž členem. Hosty ve studiu budou Božetěch Kostelka, archivář Orla na ústředí v Brně a starosta Brynychovy župy Orla v Hradci Králové Ing. Bohuslav Čáp.  oo3oo1