O katechezi od Adama

O katechezi od Adama

Královéhradecké studio Vojtěch připravilo nový duchovně vzdělávací cyklus Radia Proglas s názvem „O katechezi od Adama“.

Ve spolupráci s doktorem teologie, otcem ThLic. Davidem Boumou, Th.D., který vyučuje na Katolické teologické fakultě Univerzy Karlovy v Praze, Katedře fundamentální a dogmatické teologie a na Univerzitě Hradec Králové, Katedře kulturních a náboženských studií, jsme připravili 11-ti dílný duchovně-vzdělávací cyklus s názvem „O katechezi od Adama“.

Populárně naučnou formou nabídneme nové a neotřelé pohledy na věrouku a moderní  katechezi katolické církve. V seriálu chceme pojmout okolnosti, hlavní obsahy i způsoby katecheze, především vzhledem k tomu, že se naše území dnes nachází v podstatě v misijní situaci.

Jan Novotný
Moderuje: Jan Novotný
NyníKomorní hudba
Skladba: Sonáta op. 1 č. 10 g-moll pro housle a varhany (1722) - Allegro; Autor: Händel Georg Friedrich; Sóla: Hůla Pavel - housle, Pokorná Jiřina - varhany
23.50Duchovní slovo
23.58Simeonovo kantikum
00.00Hymna a chorál Svatý...
00.05Kafemlýnek
01.00Komorní hudba
02.00Studio Vojtěch

Blahopřání

Pošlete svým blízkým k narozeninám či svátku písničku s přáním.

Regiony

Regiony