Pater J. Regner - národní buditel a Jiráskův hrdina

Pater J. Regner - národní buditel a Jiráskův hrdina

Pořad v souvislostech


Pater J. Regner - národní buditel a Jiráskův hrdina
Budeme vysílat

Poutní místo Skoky u Žlutic
Richard Rohr na návštěvě České republiky
Literární procházka starým Hradcem Králové
Vysílali jsme


Richard Rohr na návštěvě České republiky

Jáhenská služba

Arciděkanství Liberec
Audioarchiv
23. května 2017 Studio Vojtěch Autor: Martin Weisbauer

Pořad studia Vojtěch představí národního buditele a vlasteneckého kněze otce Josefa Regnera, který byl mimořádně pokrokovou a vzdělanou osobností své doby.

Byl hlavní postavou Jiráskova románu U nás a rovněž přítelem Boženy Němcové a kněžny Zaháňské. Mimo jiné propagoval včelařství, sadařství, zakládání štěpnic a vypracoval podrobnou kritiku tehdejšího školského systému.

Přestože v roce 2017 je to již 200 let od jeho vysvěcení v HK a 160 let od jeho úmrtí, má stále co říci i dnešní době.  Ve studiu nás seznámí s P. Regnerem paní Růžena Šťastná z Hronova, která život patera Regnera již dlouho studuje a organizovala i vyhotovení a umístění jeho památníku, který byl odhalen 20. května 2017 u kostela Všech svatých v Hronově. Jeho autorem je sochař Tomáš Cvejn.

Poslouchejte v úterý 23. 5. 2017 ve 20:15, reprízu v pondělí 29. 5. 2017 v 9:30.