Pěšky z Čech do polských Wambierzyc

Pěšky z Čech do polských Wambierzyc

Pořad v souvislostech


Pěšky z Čech do polských Wambierzyc
Budeme vysílat

Starý dobrý western 2021
30 let Národního parku Šumava
Rekonstrukce kaple Očišťování Panny Marie v brněnském Paláci šlechtičen
Vysílali jsme


U: Stará Voda

Kněz a maňáskové divadlo

Významné památky Rýmařovska
Audioarchiv
23. května 2020 Studio Hradec Králové Autor: Martin Weisbauer

V mariánském měsíci květnu se podíváme v pořadu studia Vojtěch na tradici i současnost pěších poutí do Slezského Jeruzaléma – Vambeřic neboli Albendorfu. Sledujte v úterý 26. května v 19.30.

V římskokatolické farnosti Police nad Metují obnovili starobylé pěší májové poutě do slezského poutního místa Vambeřice (Wambierzyce, Albendorf), které leží jen pár kilometrů od našich hranic a bylo úzce spjato s královéhradeckou diecézí. Výjimkou je letošní rok, kdy se pouť kvůli karanténním opatřením nemohla konat. Ústředním bodem poutního místa Vambeřice je bazilika minor Navštívení Panny Marie, která si letos si připomíná 300 let od dokončení a vysvěcení. Papež Jan Pavel II. později sošku zdejší Panny Marie korunoval na Královnu rodin, proto je místo i oblíbeným cílem putování rodin.

Samotné pěší poutě, dříve procesí, mají ovšem tradici mnohem starší - již 800 let. Areál je plný symbolů, ať už se jedná o členité schodiště, kalvárii s asi 100 kaplemi, kapličky nebo 12 bran. Monumentální poutní areál obklopují vrchy Tábor, Sion, Oreb (polsky Tabor, Syjon, Horeb) a obcí protéká potok Cedron. Vše odkazuje na  Jeruzalém z dob života Ježíše. Nachází se zde i pohyblivý betlém z roku 1882 s více než 800 figurkami.

Pořadem nás provede Ing. Jan Troutnar u Police nad Metují, hlavní organizátor novodobých pěších poutí a o své postřehy se s námi podělí i dlouhodobý účastník poutí Karel Vacek. Seznámíme jak se starobylou historií těchto poutí, tak s jejich současností, programem, průběhem i dalšími zajímavostmi jak cesty, tak poutního místa.