Počátky divadelnictví v Hradci Králové

Počátky divadelnictví v Hradci Králové

Pořad v souvislostech


Počátky divadelnictví v Hradci Králové
Budeme vysílat

Mariánská Týnice po 300 letech
Ave Dulcissima Maria
Sluch
Vysílali jsme


UP aktuálně – výběr novinek z Univerzity Palackého

Advent a Vánoce mezi lidmi v nouzi

Liturgické textilie
Audioarchiv
29. září 2021 Studio Hradec Králové Autor: Martin Weisbauer

Pestrou historii divadelnictví v Hradci Králové mapuje pořad Martina Weisbauera.

Královéhradecká tradice divadelnictví je velmi dlouhá a bohatá a byla i stále je významným fenoménem v našich zemích. Oficiálními zakladateli divadelnictví zde byli jezuité, ale historie je pravděpodobně ještě mnohem starší. O tom všem si povídáme ve studiu s hostem – doktorem Alexandrem Gregarem, který je amatérským divadelním hercem a režisérem, vysokoškolským pedagogem na UHK a na pražském DAMU, publicistou a autorem dvou knih o divadelnictví v Hradci Králové. Je také zakladatelem proslulého královéhradeckého divadelního Open Air festivalu. Zmíníme významná i méně známá jména regionálního divadelnictví minulosti i současnosti, jako Václava Klimenta Klicperu, Josefa Kajetána Tyla, hovořit budeme o působení významného dramaturga a režiséra Jana Grossmana a zmíníme i obrovské dílo nedávného ředitele divadla Ladislava Zemana. V závěru se podíváme přímo i na Open Air festival, který doktor Alexandr Gregar založil v roce 2000 a který se stal unikátním fenoménem v naší republice.