Rok Karla Otčenáška

Rok Karla Otčenáška

Pořad v souvislostech


Rok Karla Otčenáška
Budeme vysílat

Pouť jsme dokončili za něj
Ochrana přírody ve městě
Pozvání do Dolních Kounic
Vysílali jsme


Kristus vstal a my (všichni) jsme toho svědky

Jak žijí senioři v Hradci Králové

Muzeum zdravotnictví v Luži a 120 let Hamzovy odborné léčebny
Audioarchiv

Znáte vzácnou osobnost arcibiskupa Karla Otčenáška? Ve dvou dílech pořadu z Hradce Králové, natočených k příležitosti pěti kulatých výročí pana arcibiskupa, se dozvíte mnohem více. Sledujte premiéry v úterý 7. dubna a ve středu 8. dubna 2020 vždy 19.30.

Proč Rok Karla Otčenáška?

V letošním roce 2020 a začátkem roku příštího totiž postupně slavíme neuvěřitelných pět kulatých výročí pana arcibiskupa Karla. To největší je 13. dubna 2020, kdy je to přesně 100 let od narození této vzácné osobnosti, která měla veliký význam nejen pro Hradec Králové a celou diecézi, ale jeho jméno se stalo i pojmem, který diecézi daleko přesahuje.  Zároveň si letos připomínáme i další jeho velká výročí, a sice 75 let od vysvěcení na kněze (17. 3.), 70 let od tajného vysvěcení na biskupa (30. 4.) a 30 let od jeho uvedení do biskupského úřadu (27.1.). V roce 2021 pak si pak navíc připomeneme 23. května 10 let od jeho úmrtí.

Smyslem našeho dvoudílného pořadu není seznamovat se podrobně s životopisem Karla Otčenáška, ale připomenout si zajímavé rysy jeho osobnosti ve vzpomínkách několika lidí, kteří s ním byli v úzkém kontaktu. Některé vzpomínky a zajímavosti, které uslyšíte, nebyly ještě nikdy publikovány! V prvním dílu dáme nejdříve slovo papežskému prelátovi otci Josefu Sochovi, bývalému generálnímu vikáři, který nás seznámí bodově se životem pana arcibiskupa a podělí se s námi o některé své velmi zajímavé osobní vzpomínky. Poté zavzpomíná současný královéhradecký biskup Jan Vokál. Ve druhém dílu se s námi podělí o své originální vzpomínky osobní lékař pana arcibiskupa Prof. MUDr. Zdeněk Zadák, CSc., zakladatel Kliniky gerontologické a metabolické Fakultní nemocnice v Hradci Králové a také PhDr. Ludmila Žlábková, která nám vysvětlí, co je to nově vzniklý spolek Saeculum, jehož je předsedkyní, a jakou má spojitost s osobou pana arcibiskupa.