Služebníci Ježíšova Velekněžského Srdce (SJVS)

Služebníci Ježíšova Velekněžského Srdce (SJVS)
25. ledna 2020 Studio Vojtěch Autor: Martin Weisbauer

Se společenstvím, které působí na více místech naší republiky a na Slovensku, vás seznámí pořad studia Vojtěch v úterý 28. ledna 2020 ve 20.15. Reprízu uvedeme 29. 1. 2020 ve 22h.

Dílo Služebníků, přestože vzniklo teprve roku 2008 v návaznosti na celoživotní touhu voršilky Stanislavy Ernstové, se rychle šíří a má dnes poměrně velký počet členů. Jsou to jak laici, tak řeholníci a kněží, kteří se modlí a obětují za kněze. Duchovním otcem Služebníků se stal kardinál Tomáš Špidlík, z jehož odkazu společenství stále čerpá. V pořadu se mimo jiné dozvíme, jaká je spiritualita a pilíře duchovního života Služebníků, jak funguje jedno z působišť společenství v Sezemicích u Pardubic, jakým způsobem se společenství šíří nebo co znamenají tzv. „gregoriánské mše svaté“. Zjistíme také, jakou souvztažnost má SJVS a Centrum Aletti. Případní zájemci o vstup do SJVS se rovněž dozvědí, co mají pro zapojení se do SJVS udělat.

Ve studiu nás se Služebníky Ježíšova Velekněžského Srdce seznámí tři hosté, a to sestra Kateřina Klosová, která nese skryté charisma Matky Stanislavy v nynějším společenství a která žije zasvěcený život v Centru Aletti, dále paní Miloslava Šťastná – koordinátorka spolupracovníků v rámci SJVS a Milada Šanovcová, služebnice, která stála u zrodu celého díla SJVS.