Střípky z války

Střípky z války

Pořad v souvislostech


Střípky z války
Budeme vysílat

Pouť jsme dokončili za něj
Ochrana přírody ve městě
Pozvání do Dolních Kounic
Vysílali jsme


Kristus vstal a my (všichni) jsme toho svědky

Jak žijí senioři v Hradci Králové

Muzeum zdravotnictví v Luži a 120 let Hamzovy odborné léčebny
Audioarchiv
2. května 2020 Studio Hradec Králové Autor: Martin Weisbauer

U příležitosti letošní připomínky  75. výročí konce 2. světové války jsme připravili střihový pořad, který nám ve čtyřech ukázkách (střípcích) připomene poměry a situaci v této neblahé době. Sledujte ve čtvrtek 7. května 2020 v 19:30.

V mozaikovém pořadu z královéhradeckého studia zazní nejdříve slovo archiváře Státního okresního archivu Trutnov Mgr. Jana Kafky, který nám přiblíží situaci za války ve Východních Čechách. Dále zavzpomínají na své osobní zážitky tři zajímaví pamětníci, všichni kněží - P. Jan Rybář SJ, P. Jiří Mannl a Mons. Karel Exner.

První ukázka, ve které hovoří Mgr. Jan Kafka, je vybrána z 8. dílu cyklu Královéhradecká diecéze v proměnách času, který byl natočen v roce 2014, k 350 výročí diecéze. Ukázka vyprávění P. Jiřího Mannla, který mimochodem slaví v květnu 2020 svých 100 let života, je vyjmuta z pořadu cyklu Křesťan a svět, který nesl název Vzpomínky kněze pamětníka a který byl natočen v roce 2015. Ukázka vyprávění dalšího, téměř stoletého pamětníka, Mons. Karla Exnera, je převzata rovněž z cyklu Křesťan a svět z roku 2014.  S otcem Janem Rybářem jsme vzpomínky natočili telefonicky několik dní před vyhotovením tohoto pořadu.