Tábor Ars poetica

Tábor Ars poetica

Pořad v souvislostech


Studio Vojtěch
Budeme vysílat

Studio Vojtěch
Studio Hroznata
Studio Hedvika
Vysílali jsme
Audioarchiv

Již 14 let probíhá o prázdninách na romantickém místě v lese poblíž Dvora Králové nad Labem unikátní setkávání spojené s tábořením, které nese název Ars poetica. Je určeno širokému okruhu zájemců, především však těm, kteří hledají cestu k literatuře a umění vůbec a chtějí si touto cestou také otevřít i určitý duchovní prostor. Náš pořad je zároveň i pozvánkou na letošní turnus, který bude probíhat od 29. 7. 2017 do 8. 8. 2017.

Účastníky jsou velmi často i úplní nečtenáři společně se studenty vysokých škol, vedle studentů středních škol se procházejí zralé ženy a zralí muži. Jezdí sem lidé všech věkových skupin, v průměru mezi 15 a 65 lety. Mezi nimi se objevují básníci, knihkupec, bohemisté, komparatistka, divadelníci, výtvarníci i muzikanti, ale také tesař, zaměstnankyně ČEZu, informatici a další.

Každoročně se sem sjíždí také mnoho významných osobností současné kultury.

Každoročně se sem sjíždí také mnoho významných osobností současné kultury.

Vyhledal jsem proto hlavního organizátora tohoto neobvyklého, ale úspěšného podniku, ThLic. Petra Františka Burdu, Th.D., který pracuje jako odborný asistent na Katedře kulturních a náboženských studií Univerzity Hradec Králové, aby nám přiblížil tento zajímavý počin a také aby pozval další zájemce, které třeba náš pořad zaujme