Klára Mágrová duší rumburské Lorety

14. března 2017 Studio Litoměřice Autor: Vlasta Klekerová

Rumburská Loreta slaví 310 let. Za úspěchm jejího oživení stojí práce Kláry Mágrové. 

Rumburská Loreta letos slaví 310 let od svého vzniku. V pořadu, který dnes večer vysíláme, můžete pozorovat vývoj záchrany objektu, který s padesátými léty minulého století jakoby ztratil duchovní rodiče, františkánské bratry, kteří o objekt pečovali a dovedli by ho předat dalším generacím. Svědectví Mgr. Kláry Mágrové ukazuje, že cesty Boží jsou různé, že "Otcův dům" stále zůstává Otcovým domem a není jedno, zda jej křesťané mají či nemají před očima jako viditelné znamení naděje v to, že Pán s námi zůstane až do konce časů. Paní Klára se víc jak deset let stará o rumburskou Loretu právě v těch méně přitažlivých úkolech, jakými jsou dotace a oslovování  sponzorů. Spolupracuje dobře a vytrvale s odpovědným duchovním pastýřem severočeského poutního místa a uplatňuje jemný cit pro ryze katolické hodnoty. Odpovídá na tvůrčí nápady. Přemýšlí denně nad tím, jak zapojit ostatní obyvatele do duchovně i kulturně kvalitnějšího prožívání identity obyvatele pohraničí. Paradoxně se tolik nedozvíte o vývoji rumburské Lorety za posledních 10 let z toho, o čem paní Klára hovoří, jako spíše z toho, o čem skromně mlčí a co z řečeného nutně vyplývá. Pořad se dobře snoubí s postní dobou, přináší informace o úspěšném restaurování třinácti obrazů křížové cesty Josefa Maschkeho z Rychnova u Jablonce nad Nisou a o kapli Svatých schodů, která opět slouží svému účelu. Celý restaurovaný cyklus zmíněných obrazů by měl být slavnostně znovu požehnán v sobotu 16. září během tzv. Loretánských slavností 2017. Paní Mágrová za svou dlouholetou obětavou službu dosud nebyla veřejně oceněna.