Vedení instituce jako duchovní úkol

Vedení instituce jako duchovní úkol
14. února 2017 Studio Litoměřice Autor: Vlasta Klekerová

Monika Marková, ředitelka Hospicu sv. Štěpána v Litoměřicích, hovoří o řízení instituce z pohledu křesťana.

S Monikou Markovou, ředitelkou Hospicu sv. Štěpána v Litoměřicích, v dnešním pořadu společně nahlížíme vedoucí pozici zaměstnavatele či obecně nadřízeného, ryze z křesťanského úhlu. Na základě všeobecného kněžství, na němž má účast skrze křest každý křesťan, se křesťané postavení Bohem do vedoucích rolí, neliší mnoho od duchovních pastýřů, kterým byla adresována slova svatého Petra z 1 Petr 5, 1-4: "Vaše duchovní představené vybízím - já sám duchovní představený jako oni, svědek utrpení Kristových a účastník slávy, která se má v budoucnu zjevit: paste Boží stádce vám svěřené a vykonávejte nad ním dohled ne proto, že musíte, ale dobrovolně, jak to chce Bůh, ne pro špinavý zisk, ale ochotně; ne jako dědiční páni ve svém údělu, ale buďte svému stádci vzorem. Až se pak objeví nejvyšší pastýř, dostanete nevadnoucí věnec slávy."
Monika Marková jako moderní žena své doby kloubí znalosti z managementu s praxí křesťanského života. Těží z tzv. supervize a dává tak praktické podněty posluchačům, jak lépe uspořádávat svůj denní časový plán v krátkodobém i v dlouhodobém horizontu. Za své podřízené se tato ředitelka vytrvale modlí a předkládá jejich záležitosti Bohu jako své vlastní. 
Reprízu pořadu vysíláme v pondělí 20. února v 9:30.    

NyníHudební siesta
Skladba: Lidové tance - Entré - Courante; Autor: Anonymus; Dirigent: Ulsamer Josef, Neumeyer Fritz; Soubor: Collegium Terpsichore
13:00Zprávy Proglasu, počasí
13:05Písně
13:45Dnešek v kalendáři
14:00Třikrát z Proglasu
14:30Písničky pro hezké...
15:00Zprávy Proglasu, počasí

Regiony

Regiony

Blahopřání

Pošlete svým blízkým k narozeninám či svátku písničku s přáním.