Paulini v Ostravě již 25 let

Paulini v Ostravě již 25 let
13. ledna 2020 Studio Ostrava Autor: Antonín Žolnerčík

Ve středu 15. ledna si můžete od 20.15 hodin poslechnout rozhovor redaktora Antonína Žolnerčíka s duchovním správcem farnosti Ostrava-Přívoz P. Franciszkem Gajewskim OSPPE.

V České republice Paulíni působí: v Ostravě od roku 1994, v Plzni od roku 2017. Další komunity: Polsko (22 klášterů), Rumunsko (1), Maďarsko (4), Německo (5), USA (8), Itálie (4), Austrálie (5), Slovensko (4), Ukrajina (5) Chorvatsko (4), Bělorusko (1), Španělsko (1), Jižní Afrika (1), Anglie (2), Lotyšsko (2) a Kamerun (2).

Hlavním sídlem řádu je Jasná Hora v Polsku, kde se nachází také největší paulínský klášter.

Naplněním paulínského života je:

kontemplace Boha o samotě a pěstování liturgie;
pracovitý a chudý život, činit pokání;
zvláštní úcta k Panně Marii;
pastorační horlivost pod vedením Ducha svatého, zejména v rámci hlásání Božího slova a vysluhování svátostí.

Webové stránky farnosti Ostrava-Přívoz

Reprízu pořadu zachytíte ve čtvrtek 16. ledna 2020 od 22.00 hodin.