Poutní místo Maria Stein ve Spálově

Poutní místo Maria

Pořad v souvislostech


Poutní místo Maria Stein ve Spálově
Budeme vysílat

Jak byla zvonice zdvižena blíže Bohu.
SADBA – Salesiánská asociace Dona Boska
Pedagogové a prefekti z kroměřížského semináře
Vysílali jsme


Dar Boha Otce církvi

Vzpomínky kněze pamětníka

Co to byla Katolická akce?
Audioarchiv
13. května 2019 Studio Hedvika Autor: Antonín Žolnerčík

Ve středu 15. května si můžete od 20.15 hodin naladit rozhovor redaktora Antonína Žolnerčíka s duchovním správcem farnosti P. Zdenko Vavrem. Pořad vznikl na poutním místě přímo u pramene v jeskyni.

Spálovské poutní místo, v malebném údolí řeky Odry, bylo vždy pro věřící nejen místem odpočinku, útěchy a proseb, ale především modliteb k Panně Marii. Věrni slibu našich zbožných předků z doby po třicetileté válce se dodnes konají k svátku narození Panny Marie poutní procesí od spálovského kostela svatého Jakuba, nově se připojuje i procesí z farnosti svatého Bartoloměje v Odrách.

Webové stránky poutního místa Maria Stein

Reprízu pořadu naladíte ve čtvrtek 16. května 2019 ve 22.00 hodin.