Významné památky Rýmařovska

Významné památky Rýmařovska

Pořad v souvislostech


Významné památky Rýmařovska
Budeme vysílat

Nádech pro kostel sv. Mikuláše v Kašperských Horách
Rok Karla Otčenáška
Rok Karla Otčenáška
Vysílali jsme


Svatý Mořic nad Otavou a jeho přátelé

Světový den ptactva 2020

3D tisk a Eye-tracking v geoinformatice
Audioarchiv
18. února 2020 Studio Hedvika Autor: Antonín Žolnerčík

Ve středu 19. února si poslechněte od 20.15 hodin rozhovor Antonína Žolnerčíka s pracovníkem Městského muzea v Rýmařově Mgr. Michalem Vyhlídalem.

Základ sbírkového fondu tvoří výsledky geologického a archeologického výzkumu, sběry a hojné dary občanů. V současné době muzeum nabízí řadu zajímavých expozic o Rýmařovsku: historie regionu od pravěku do 19. století, textilnictví, dobývání kovů, geologie jižního Jesenicka. V expozicích lze najít řadu unikátů, např. destičky na tavení zlata, keramiku z kaolinitu, zlatem tkaný církevní brokát.

Webové stránky muzea

Reprízu pořadu zachytíte ve čtvrtek 20. února 2020 od 22.00 hodin.