České nebe – sv. Jan Nepomucký I.

České nebe – sv. Jan Nepomucký I.

Ve čtvrtek 24. února 2011 ve 22 hodin vám v premiéře nabídneme pokračování našeho cyklu České nebe. Tentokrát budeme hovořit o sv. Janu Nepomuckém, mučedníkovi. Jeho osobnost a okolnosti smrti nám přiblíží PhDr. Petr Kubín vyučující na Katolické teologické fakultě v Praze. V repríze si pořad můžete vyslechnout v pondělí 28. února 2011 v 16.30.

Sv. Jan Nepomucký se narodil v době panování císaře Karla IV. v Pomuku, dnešním Nepomuku. Vypracoval se až do hodnosti generálního vikáře pražské arcidiecéze. Jeho syn a následník trůnu Václav IV. ho pro neshody s arcibiskupem Janem z Jenštejna nechal zatknout a mučit. Sv. Jan Nepomucký mučení, kterého se účastnil i král, podlehl. To je ve velké stručnosti obsah první části pořadu o tomto světci a jednom z českých zemských patronů. Život sv. Jana Nepomuckého a všechny okolnosti jeho smrti, blahořečení a později i svatořečení jsou natolik zajímavé, že poprvé v rámci našeho cyklu budeme jednomu světci věnovat dva pořady. První část končí smrtí sv. Jana Nepomuckého.  

Obrázek na titulní straně je ze stránek plzeňských ministrantů.