Poutní místo Svatá Hora u Příbrami

Poutní místo Svatá Hora u Příbrami
27. října 2016 Studio Kristián Autor: Jana Beránková

přiblíží tamní redemptoristé P. Jan Sokulski a P. Josef Michalčík v pořadu Studia Kristián. Premiéra je ve čtvrtek 27. 10. 2016 ve 22 hodin. Repríza pak v pondělí v 16. 30 hodin.  

Nejstarší písemný doklad o Příbrami pochází z roku 1216. V době panování Karla IV. dal arcibiskup Arnošt z Pardubic postavit uprostřed tohoto panství na místě dřevěné tvrze kamenný hrádek. Ten se stal jádrem dnešního Zámečku - Ernestina. Se jménem Arnošta z Pardubic je spjata také pověst o vzniku dřevěné sošky Panny Marie a svatohorské kaple.

Nejproslulejším poustevníkem, který pečoval o mariánskou kapli, byl Jan Procházka. V roce 1632 jako slepý žebrák v Praze, měl opakovaně sen, aby se vydal na Svatou Horu. Když tam v doprovodu svého vnuka dorazil, po třech dnech modliteb se před ním opět otevřel pohled na svět. Zpráva o zázraku od té chvíle  přivedla k Panně Marii davy poutníků. Trvalou památkou na Procházkovo následné poustevnické působení na Svaté Hoře je studna, kterou pro poutníky vykopal. 

P. Jan Sokulski - duchovní správce ŘF kostela Nanebevzetí Panny Marie v Příbrami.

Duchovní správa Svaté Hory je od roku 1861 svěřena Kongregaci Nejsvětějšího Vykupitele - redemptoristům. Věnují se především správě farností, péči o poutní místa, konají exercicie a misie. Současným provinciálem redemptoristů je P. Josef Michalčík.  

        

              

http://svata-hora.cz

Regiony

Regiony

Blahopřání

Pošlete svým blízkým k narozeninám či svátku písničku s přáním.