Sociální kurátor Pavel Pěnkava

27. dubna 2017 Studio Kristián Autor: Štěpán Havlíček

Pod pojmem „kurátor“ se většinou skrývá správce muzejních sbírek nebo tvůrce výstav. S naším hostem si ale budeme povídat o práci kurátorů sociálních, kteří mají za úkol pomáhat lidem na okraji společnosti. Do studia jsme pozvali Pavla Pěnkavu, vedoucího Oddělení sociální prevence v městské části Praha 1. Pořad vysíláme v pátek 28. dubna 2017 od 9:30 hodin.

 

Sociální kurátoři poskytují pomoc lidem v nouzi - doprovázejí ty, kdo se ocitli bez domova, dívky a chlapce, kteří opouštějí zařízení pro mládež a začínají svůj samostatný život i lidi, kteří byli propuštěni z vězení a hledají nové místo ve společnosti. Školení pracovníci jim mohou usnadnit vyjednávání na úřadech nebo jim zprostředkovat různé druhy péče. V našem pořadu zaznějí i rady, kde lze sociální kurátory (nejen v centru Prahy) vyhledat a oslovit.