Živě z Prahy: Bohu nejprve buď slouženo

Živě z Prahy: Bohu nejprve buď slouženo

V dalším pořadu Živě z Prahy, který budeme vysílat v pátek 24. dubna 2015 od 9:30 vzpomeneme osobnosti kněze, františkána, dlouholetého faráře při kostele sv. Anežky České v Praze na Spořilově P.Vojtěcha Řehoře Marečka. Nedlouho po jeho úmrtí vydala jeho farnost knihu, která nese název - Bohu nejprve buď slouženo. Zasloužily se o to, mezi jinými, dvě ženy Michaela Tučková a Magdaléna Martinovská a ty budou hosty našeho Živě. A já věřím, že se nejen dozvíme, proč vydání knihy iniciovaly, ale také jaký byl P.Mareček kněz a člověk. Na slyšenou se těší Pavel Smolek a Kateřina Trmačová.